Вы здесь

Презентації з Конференції «Актуальні питання діагностики і лікування захворювань нервової системи» (12-13 жовтня 2017)

1 день
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Сучасна стратегія корекції ендотеліальної дисфункції в комплексному лікуванні неврологічних захворювань
Карабань І.М.

Комбінована нейропротекція в ангіоневрології: стратегія і можливості
Бурчинський С.Г.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Паранеопластичні неврологічні синдроми: клінічні та діагностичні характеристики
Ткаченко О.В.
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Структурна пластичність мозку при ішемії
Скибо Г.Г.
І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Сучасні підходи до діагностики і лікування початкових проявів цереброваскулярних захворювань
Трещинська М.А.

Мультимодальна активація когнітивної сфери як терапевтична стратегія в неврології
Бурчинський С.Г.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Особливості когнітивних порушень у пацієнтів при коморбідності цереброваскулярної патології та метаболічного синдрому
Бачинська Н.Ю., Копчак О.О.
Постинсультні когнітивні порушення та їх корекція
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЮ БУДЕ РОЗМІЩЕНО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ.
Застосування екстра-інтракраніального та інтра-інтракраніального мікроанастомозу у лікуванні складних артеріальних аневризм головного мозку
Мороз В.В.
ПРЕЗЕНТАЦІЮ БУДЕ РОЗМІЩЕНО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ.
Застосування екстра-інтракраніального мікроанастомозу у лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень церебральних артерій
Мороз В.В.

Морфологічні характеристики тканин головного мозку у разі церебрального інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом
Михайличенко Т.Є.
(Донецький національний медичний університет, Лиман)
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Постінсультна патологічна втома як мультикомпонентне явище: предиктори розвитку та особливості клінічного перебігу
Дельва І.І.

Ішемічний інсульт у хворих з клінічною маніфестною вірусною інфекцією: частота виявлення та зв'язок з неврологічним відновленням
Турчина Н.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

Нейрозапалення за хвороби Паркінсона: факт чи фікція?
Алейнікова Н.Є.
(УЗ «5 міська клінічна лікарня», м. Мінськ, Білорусь)

Характеристика головного болю у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу
Антоненко К.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

Клініко-нейровізуалізаційне співставлення у хворих на мігрень, ускладнену мігренозним статусом
Дідкова Ю.П.
(Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, м. Київ)

2 день

Симпозіум. МЕТОДИ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕВРОЛОГІЇ

Терапевтичний потенціал постнатальних мультипотентних стовбурових клітин - похідних нервового гребеня
Васильєв Р.Г.
(Компанія ilaya science, м. Київ)
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Застосування клітинних технологій у лікуванні спинно-мозкових травм та гриж міжхребцевих дисків  
Грицик В.Ф.

Перспективи застосування методів регенеративної медицини у неврологічній практиці
Мельник В.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ,
Компанія ilaya science, м. Київ)
ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Біль у спині: важливість клубово-крижового суглобу
Фіщенко Я.В.
(Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ)

Підвищення якості лікування попереково-крижових радикулопатій з використанням методів мануальної терапії
Євдокимов В.О.
(Запорізька обласна клінічна лікарня, Центр лікування болю доктора Євдокимова, м. Запоріжжя)
1

Прогностична оцінка розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих на розсіяний склероз
Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

Використання комплексних біорегуляційних препаратів для корекції енергодефіциту
Вакуленко Л.О.
(Олександрівська лікарня, м. Київ)
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Наукове обґрунтування застосування «сухих» вуглекислих ванн у комплексі реабілітації дітей із супутньою патологією нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань
Шаповалова Г.А.

Розлади та проблеми сну.
Емір Рушен
Sleep disorders and problems.
Doç. Emir Rushen
Туреччина

Sleep disorders and problems.
Doç. Emir Rushen

Доповідь англійською мовою

Майстер-клас
Тактика ведення пацієнтів із загостренням розсіяного склерозу
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ:
Некрасова Н.О.
Вивчення діагностичної інформативності конституційно-біологічних та сомато-вісцеральних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю
Харківський Національний Медичний університет, кафедра неврології №2